Sbobet 15%

Promotion Laosportbet : ສະຫມາຊິກໃຫມ່ຮັບເຄດິດຟລີ 15%

ໂປຣໂມຊັ້ນ ສໂບເບັດ ຟຣີເຄຼດິດ

ຟຣີເຄຼດິດ ໂປຼໂມຊັ້ນ ສໂບເບັດ Laosportbet Promotion 15%

Promotion Sbobet ສະຫມາຊິກໃຫມ່ໄດ້ຮັບເຄດິດຟລີ 15%

ໂປຼໂມຊັ້ນ Laosportbet promotion : ຜູ້ສະໜັກທີ່ເປັນສະມາຊິກໄໜ່ຮັບດ່ວນ ໂປຼໂມຊັ້ນ Laosportbet + ໂບນັດສຮັບເພີ່ທັນທີ 15%

(ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງລະຫັດສ່ວນລຸດ)ผู้ຜູ້ສະໜັກ ສະມາຊິກໄໜ່ ຮັບໂບນັດສເພີ່ມທັນທີ 15% ສູງສຸດ 1,500 ບາດ ຫລື 380,000 ກີບ
( ຝາກ 10,000 ບາດ ຫລື 2,600,000 ກີບ ຮັບເພີ່ມ 1,500 ບາດ ຫລື 380,000 ກີບ )

ເງື່ອນໄຂການຮັບລາງວັນ ໂປຣໂມຊັ້ນ Laosportbet :

– ຜູ້ສະໜັກສະມາຊິກໄໜ່ ບໍ່ຊຳ້ກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ: ຊື່ນາມສະກຸນ, ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກບັນຊີ, Email, IP ( ຖ້າຫາກຂໍ້ມູນຊຳ້ກັນຖືວ່າ ເປັນໂມຄະ )
– ຍອດໂບນັດສ ຟຣີ 15% ຈະຖືກ ບັນທືກເຂົ້າໃນ user ຂອງສະມາຊິກເມື່ອທ່ານແຈ້ງຊື່ນາມສະກຸນ, ເບີໂທ, ໝາຍເລກບັນຊີ
– ໂປຼໂມຊັ້ນ ນີ້ສາມາດຖອນໄດ້ເມື່ອມີຍອດ Turn Over 3 ເທົ່າ
– ການຕັດສິນຂອງທີມງານຖືເປັນອັນສິ້ນສຸດ
Sbobet 300

Laosportbet ແນະນຳເພື່ອນມາສະໜັກຮັບໄປເລີຍ 300 ບາດ ຫລື 78,600 ກີບ

ກະຕິກາຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ
– ຜູ້ແນະນຳຈະຕ້ອງເປັນສະມາຊິກ LAOS SBOBET ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
– ແນະນຳ ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຮັບໄປທັນທີເຄຣດິດ 200 ບາດ ຫລື 52,400 ກີບ / ຄົນ
– ຄົບ 40 ຄົນ ຮັບທັນທີ IPhone X

ເງື່ອນໄຂ ຂອງການແຈກເຄື່ອງລາງວັນ
1 ໜູ່ເພື່ອຜູ້ສະໜັກໄໝ່ ທີ່ບໍ່ຊຳ້ກັບຖານຂໍ້ມູນເດີມເຊັ່ນ: ຊື່ນາມສະກຸນ, ເບີ່ໂທລະສັບ, ໜາຍເລກບັນຊີ Email, Ip (ຫາກຂໍ້ມູນຊຳ້ກັນ ຖືວ່າເປັນໂມຄະ)
2 ເພື່ອນທີ່ແນະນຳຈະຕ້ອງມີຍອດTurn Over 5,500 ບາດ ຫລື 1,440,800 ກີບ ຕໍ່ເນື່ອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ
3 ຫາກທີມງານ ກວດພົບເຫັນສະມາຊິກມີການລົງພະນັນທັງ 2 ເບື້ອງເພື່ອຫວັງເຮັດຍອດ turn Over ທີມງານພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດ ຂອງທ່ານໃນການແຈກເຄື່ອງລາງວັນ
4 ຍອດ Turn over ຈະຄິດໄລ່ໃຫ້ ໃນລາຄາຕັ້ງແຕ່ -0,85 ເຖີງ 0,85 ຂື້ນໄປ
5 ການຕັດສິດຂອງທີມງານຖືວ່າເປັນການສິ້ນສຸດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
6 ລາຍການນີ້ຈະສິນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ຫມາຍເຫດ
ເພື່ອນຕ້ອງມີຍອດຝາກທຳອິດເຂົ້າຢ່າງຫນ້ອຍ 1.000ບາດ ຫລື 260.000ກີບ ຂື້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີຍອດ Turn Over ຫມູນວຽນຢ່າງຫນ້ອຍ 1ເທົ່າ ເຖິງຈະໄດ້ຮັບ 1ແຕ້ມ/ຄົນ ແລະ ເຄຣດິດ 300ບາດ ຫລື 78.000ກີບ/ຄົນ ເຄຣດິດແລະແຕ້ມຈະເພີ່ມໃຫ້ຜູ້ແນະນຳພາຍໃນ24ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກສະມາຊິກເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມກະຕິກາຂອງທາງ Laosportbet ແລະ ຜູ້ແນະນຳຕ້ອງຕິດຕໍ່ຂໍຮັບສິດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ້ວຍຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ
**ຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າກັບຖານຂໍ້ມູນເດີ່ມເຊັ່ນ ຊື່-ນາມສະກຸນ. ເບີໂທລະສັບ.ຫມາຍເລກບັນຊີ. E-Mail,IP (ຫາກຂໍ້ມູນຊໍ້າຖືເປັນໂມຄະ)
** ການຕັດສິນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖືເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ

Sbobet 15

Laosportbet ຝາກເງີນອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານໜ້າເວບໄຊ໌ Laosportbet.COM
ຮັບຍອດຝາກເພີ່ມຂື້ນທັນທີ 5% ທຸກຍອດທີ່ຝາກ!

ເງື່ອນໄຂການຮັບລາງວັນ
– ໄດ້ເຄຣດິດເພີ່ມ ເມື່ອດຳເນີນການ ຜ່ານລະບົບ ອັດຕະໂນມັດເທົ່ານັ້ນ
– ຍອດຝາກເພີ່ມຂື້ນ 5% ຮັບສູງສຸດ 500 ບາດ ຫລື 130,000 ກີບ ແລະ ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ສິດ ໂປຣໂມຊັ້ນ ນີ້ໄດ້ 1 ຄົນ/ວັນ
– ລະບົບຈະດຳເນີນການຝາກອັດຕະໂນມັດພາຍໃນ 5-15 ນາທີ
– ລະບົບຈະດຳເນີນການຖອນ ອັດຕະໂນມັດ ພາຍໃນ 10-30 ນາທີ
** ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມທີ່ ບໍລິສັດ ໄດ້ກຳນົດ/ການຕັດສິນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຖືເປັນສິ້ນສຸດ

Sbobet

Promotion Turnover ເງິນໂບດທີ່ສູງທີ່ສຸດໄດ້ຮັບທັນທີ 10,000 ເຄດິດໂບນັດທັນທີ

ສະມາຊິກທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້ – ຂາຍຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຂອງ 10,000 ບາດ ຫລື 2,600,000 ກີບ
ສະມາຊິກທີ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ 2 ມີລາຍໄດ້ປະມານ 7,000 ບາດ ຫລື 1,820,000 ກີບ
ສະຫະສະມາຊິກທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້ຂາຍທີ 3 ໄດ້ຮັບເງິນເຄດິດ 5,000 ບາດ ຫລື 1,300,000 ກີບ
ສະມາຊິກທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້ 3,000 ບາດ ຫລື 780,000 ກີບ
ສະມາຊິກທີ່ມີລາຍໄດ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ 5 ທ່ານໄດ້ຮັບ 1,000 ບາດ ຫລື 260,000 ກີບ

ເງື່ອນໄຂການຮັບລາງວັນ
– ຍອດມູນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ – ການສູນເສຍ ທີມງານຈະບໍ່ນັບ
– 1-5 ບໍ່ຄວນເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ, ນາມສະກຸນດຽວກັນຫຼື IP ດຽວກັນແລະການຕັດສິນໃຈຂອງທີມແມ່ນສຸດທ້າຍ
– ຜູ້ດຽວສາມາດໄດ້ຮັບບໍ່ເກີນ 2 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. Year
-Top of the Turnover ວັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ
– Laosportbet.com ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຈະຖືກຈັດໃຫ້ພາຍໃນບໍ່ກ່ວາມື້ທີ 7 ຂອງເດືອນຕໍ່ໄປ.

Promotion ລຸ້ນຫວຍຟຣີ ໄດ້ທີ Laosportbet.COM

– ສະມາຊິກທ່ານໃດທີ່ມີ User ທີ່ມີ ເລກທ້າຍ 3 ໂຕ ກົງກັບລາງວັນທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບ ທັນທີ 3,000 ບາດ ຫລື 785,900 ກີບ
– ສະມາຊິກທ່ານໃດທີ່ມີ User ທີ່ມີ ເລກທ້າຍ 2 ໂຕ ກົງກັບລາງວັນທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບ ທັນທີ 1,000 ບາດ ຫລື 262,000 ກີບ
– ໂດຍສະເພາະສະມາຊິກທ່ານໃດທີມີ User ມີເລກທ້າຍ 2 ໂຕລຸ້ນຮັບເງີນລາງວັນ 1,000 ບາດ ຫລື 262,000 ກີບ


ເງື່ອນໄຂການຮັບລາງວັນ
– ໂບນັດສ ສະມາຊິກທີ່ຖືກເລກທ້າຍ 2 ໂຕກົງກັບລາງວັນທີ 1 ແລະ 2 ໂຕລຸ່ມ ພ້ອມກັນ ໃນການອອກລາງວັນ 1 ຄັ້ງ ຮັບເງີນລາງວັນ ຈຳນວນ 3.000 ບາດ ຫລື 785,900 ກີບ
– ຕ້ອງມີຍອດ Turn Over ບໍ່ໃຫ້ລຸດ 5,000 ບາດ ຫລື 1,309,000 ກີບ ໃນຮອບການອອກເລກ 15 ວັນ ຜ່ານມາ
– ສະມາຊິກທີ່ຖືກລາງວັນ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍຮັບສິດໃຫ້ກັບທີມງານຮັບຮູ້ພາຍໃນ 10 ວັນ ຫລັງຈາກປະກາດຜົນອອກຫວຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຖືວ່າສະລະສິດ
# ການຕັດສິນຂອງທີມງານຖືເປັນການສິ້ນສຸດ
# ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງ ກົດກະຕິກາ ແລະ ລາງວັນໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ

ຄືນຍອດເລີຍ 20% ສູງສຸດ Laosportbet.com ຮັບປະກັນຄືນຍອດເສຍສະສົມ ສູງສຸດ 20%

ກະຕິກາຮ່ວມມວນຊື່ນ
– ສະມາຊິກທີ່ມີຍອດ ເສຍສະສົມສູງສຸດ 5 ອັນດັບທຳອິດຈື່ງຈະມີສິດລຸ້ນຮັບລາງວັນ
– ຄືນຍອດເສຍສະສົມ ບໍລິສັດຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ທ່ານສະມາຊິກ ເປັນລາຍເດືອນແຕ່ບໍ່ກາຍວັນທີ 5 ຂອງທຸກເດືອນ
– ສະມາຊິກທີ່ໄດ້ລາງວັນ ຍອດເສຍສະສົມ ຈະຖືກເພີ່ມເປັນ ເຄຣດິດເຂົ້າໃນ User ຂອງທ່ານສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນ
– ການຄືນຍອດເສຍສະສົມໃຫ້ກັບສະມາຊິກຈະຄິດໄລ່ຈາກຍອດເສຍສະສົມທີ່ຫັກລົບຄ່າຄອມມິດຊັ້ນ
– LAOS-SBOBET.COM ຈ່າຍສູງສຸດ 200,000 ບາດ ຫລື 52,018,000 ກີບ/ຄົນ/User ເທົ່ານັ້ນ
ເງື່ອນໄຂຮັບລາງວັນ
– ອັນດັບທີ 1 ຮັບເຄຣດິດ 20 % ຈາກຍອດເສຍສະສົມ
– ອັນດັບທີ 2 ຮັບເຄຣດິດ 15 % ຈາກຍອດເສຍສະສົມ
– ອັນດັບທີ 3 ຮັບເຄຣດິດ 10 % ຈາກຍອດເສຍສະສົມ
– ອັນດັບທີ 4 ຮັບເຄຣດິດ 5 % ຈາກຍອດເສຍສະສົມ
– ອັນດັບທີ 5 ຮັບເຄຣດິດ 3 % ຈາກຍອດເສຍສະສົມ
ລົງບານອອນໄລ໌ທີ່ນີ້ Laosportbet.com ຮັບສະໜັກວັນນີ້ ຮັບເຄຣດິດ ເພີ່ມສູງສຸດ 2,000 ບາດ ຫລື 524,000 ກີບ